ترجمه Ruthful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اندوهگين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پر ترحم‌.

Ruthful به چه معناست و Ruthful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruthful

اندوهگين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اندوهگين‌, ترجمه اندوهگين‌, کلمات شبیه اندوهگين‌ , پر ترحم‌. به لاتین
دانلود فایل ها