ترجمه Ruthless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيباك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ظ‌الم‌.

Ruthless به چه معناست و Ruthless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruthless

بيباك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيباك‌, ترجمه بيباك‌, کلمات شبیه بيباك‌ , ظ‌الم‌. به لاتین
دانلود فایل ها