ترجمه Ruttish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهواني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وحشي‌ , در فارسی : پوسيده‌.

Ruttish به چه معناست و Ruttish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ruttish

شهواني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شهواني‌, ترجمه شهواني‌, کلمات شبیه شهواني‌ , وحشي‌ به لاتین , پوسيده‌. به لاتین
دانلود فایل ها