ترجمه Sabbatarian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در يكشنبه‌ها. می باشد

Sabbatarian به چه معناست و Sabbatarian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sabbatarian

در يكشنبه‌ها. به خارجی , ریشه انگلیسی در يكشنبه‌ها., ترجمه در يكشنبه‌ها., کلمات شبیه در يكشنبه‌ها.
دانلود فایل ها