ترجمه Saboteur در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرابكار. می باشد

Saboteur به چه معناست و Saboteur یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saboteur

خرابكار. به خارجی , ریشه انگلیسی خرابكار., ترجمه خرابكار., کلمات شبیه خرابكار.
دانلود فایل ها