ترجمه Sabre در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rebas) شمشير بلند نظ‌امي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باشمشير زدن‌ , در فارسی : باشمشير

Sabre به چه معناست و Sabre یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sabre

(rebas) شمشير بلند نظ‌امي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rebas) شمشير بلند نظ‌امي‌, ترجمه (rebas) شمشير بلند نظ‌امي‌, کلمات شبیه (rebas) شمشير بلند نظ‌امي‌ , باشمشير زدن‌ به لاتین , باشمشير به لاتین
دانلود فایل ها