ترجمه Saccharine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) شكري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيرين‌ , در فارسی : قندي‌ , به فارسی : محتوي‌ قند.

Saccharine به چه معناست و Saccharine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saccharine

(ش‌.) شكري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) شكري‌, ترجمه (ش‌.) شكري‌, کلمات شبیه (ش‌.) شكري‌ , شيرين‌ به لاتین , قندي‌ به لاتین , محتوي‌ قند. خارجی
دانلود فایل ها