ترجمه Saccharinity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ قندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيريني‌.

Saccharinity به چه معناست و Saccharinity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saccharinity

حالت‌ قندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ قندي‌, ترجمه حالت‌ قندي‌, کلمات شبیه حالت‌ قندي‌ , شيريني‌. به لاتین
دانلود فایل ها