ترجمه Saccharometer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قند سنج‌. می باشد

Saccharometer به چه معناست و Saccharometer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saccharometer

قند سنج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قند سنج‌., ترجمه قند سنج‌., کلمات شبیه قند سنج‌.
دانلود فایل ها