ترجمه Saccular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كيسه‌اي‌. می باشد

Saccular به چه معناست و Saccular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saccular

كيسه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كيسه‌اي‌., ترجمه كيسه‌اي‌., کلمات شبیه كيسه‌اي‌.
دانلود فایل ها