ترجمه Sacculation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشكيل‌ كيسه‌. می باشد

Sacculation به چه معناست و Sacculation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sacculation

تشكيل‌ كيسه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تشكيل‌ كيسه‌., ترجمه تشكيل‌ كيسه‌., کلمات شبیه تشكيل‌ كيسه‌.
دانلود فایل ها