ترجمه Sachet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميريزند ودر لباس‌ مي‌ گذارند. می باشد

Sachet به چه معناست و Sachet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sachet

ميريزند ودر لباس‌ مي‌ گذارند. به خارجی , ریشه انگلیسی ميريزند ودر لباس‌ مي‌ گذارند., ترجمه ميريزند ودر لباس‌ مي‌ گذارند., کلمات شبیه ميريزند ودر لباس‌ مي‌ گذارند.
دانلود فایل ها