ترجمه Sack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر الكل‌ وتلخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يغما , در فارسی : غارتگري‌ , به فارسی : بيغما بردن‌ , سایر ترجمه ها : اخراج‌

Sack به چه معناست و Sack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sack

پر الكل‌ وتلخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پر الكل‌ وتلخ‌, ترجمه پر الكل‌ وتلخ‌, کلمات شبیه پر الكل‌ وتلخ‌ , يغما به لاتین , غارتگري‌ به لاتین , بيغما بردن‌ خارجی , اخراج‌ در زبان
دانلود فایل ها