ترجمه Sack Coat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ژاكت‌ يا كت‌ داراي‌ يك‌ يا دو رديف‌ دگمه‌. می باشد

Sack Coat به چه معناست و Sack Coat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sack Coat

ژاكت‌ يا كت‌ داراي‌ يك‌ يا دو رديف‌ دگمه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ژاكت‌ يا كت‌ داراي‌ يك‌ يا دو رديف‌ دگمه‌., ترجمه ژاكت‌ يا كت‌ داراي‌ يك‌ يا دو رديف‌ دگمه‌., کلمات شبیه ژاكت‌ يا كت‌ داراي‌ يك‌ يا دو رديف‌ دگمه‌.
دانلود فایل ها