ترجمه Sacrificial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مستلزم‌ فداكاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فداكارانه‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌ قرباني‌.

Sacrificial به چه معناست و Sacrificial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sacrificial

مستلزم‌ فداكاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مستلزم‌ فداكاري‌, ترجمه مستلزم‌ فداكاري‌, کلمات شبیه مستلزم‌ فداكاري‌ , فداكارانه‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ قرباني‌. به لاتین
دانلود فایل ها