ترجمه Sacrilegious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موهن‌ بمقدسات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ بيحرمتي‌ به‌ شعائر مذهبي‌.

Sacrilegious به چه معناست و Sacrilegious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sacrilegious

موهن‌ بمقدسات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موهن‌ بمقدسات‌, ترجمه موهن‌ بمقدسات‌, کلمات شبیه موهن‌ بمقدسات‌ , مربوط‌ به‌ بيحرمتي‌ به‌ شعائر مذهبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها