ترجمه Sacrum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخوان‌ خاجي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عظ‌م‌ عجز (zoja e mza).

Sacrum به چه معناست و Sacrum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sacrum

استخوان‌ خاجي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استخوان‌ خاجي‌, ترجمه استخوان‌ خاجي‌, کلمات شبیه استخوان‌ خاجي‌ , عظ‌م‌ عجز (zoja e mza). به لاتین
دانلود فایل ها