ترجمه Sad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غمگين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اندوگين‌ , در فارسی : غمناك‌ , به فارسی : نژند , سایر ترجمه ها : محزون‌ اندوهناك‌

Sad به چه معناست و Sad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sad

غمگين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غمگين‌, ترجمه غمگين‌, کلمات شبیه غمگين‌ , اندوگين‌ به لاتین , غمناك‌ به لاتین , نژند خارجی , محزون‌ در زبان , اندوهناك‌انگلیسی
دانلود فایل ها