ترجمه Sad Sack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ خوش‌ نيت‌ ولي‌ احمق‌ وبي‌ عرضه‌. می باشد

Sad Sack به چه معناست و Sad Sack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sad Sack

ادم‌ خوش‌ نيت‌ ولي‌ احمق‌ وبي‌ عرضه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ خوش‌ نيت‌ ولي‌ احمق‌ وبي‌ عرضه‌., ترجمه ادم‌ خوش‌ نيت‌ ولي‌ احمق‌ وبي‌ عرضه‌., کلمات شبیه ادم‌ خوش‌ نيت‌ ولي‌ احمق‌ وبي‌ عرضه‌.
دانلود فایل ها