ترجمه Saddle Leather در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرم‌ زين‌ سازي‌. می باشد

Saddle Leather به چه معناست و Saddle Leather یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saddle Leather

چرم‌ زين‌ سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چرم‌ زين‌ سازي‌., ترجمه چرم‌ زين‌ سازي‌., کلمات شبیه چرم‌ زين‌ سازي‌.
دانلود فایل ها