ترجمه Sadomasochism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لذت‌ جنسي‌ بوسيله‌ شكنجه‌ نفس‌ خود يا ديگري‌. می باشد

Sadomasochism به چه معناست و Sadomasochism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sadomasochism

لذت‌ جنسي‌ بوسيله‌ شكنجه‌ نفس‌ خود يا ديگري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لذت‌ جنسي‌ بوسيله‌ شكنجه‌ نفس‌ خود يا ديگري‌., ترجمه لذت‌ جنسي‌ بوسيله‌ شكنجه‌ نفس‌ خود يا ديگري‌., کلمات شبیه لذت‌ جنسي‌ بوسيله‌ شكنجه‌ نفس‌ خود يا ديگري‌.
دانلود فایل ها