ترجمه Safe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نخورده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امن‌ , در فارسی : محفوظ‌ , به فارسی : گاو صندوق‌.

Safe به چه معناست و Safe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Safe

نخورده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نخورده‌, ترجمه نخورده‌, کلمات شبیه نخورده‌ , امن‌ به لاتین , محفوظ‌ به لاتین , گاو صندوق‌. خارجی
دانلود فایل ها