ترجمه Safecracker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دزد صندوق‌ باز كن‌. می باشد

Safecracker به چه معناست و Safecracker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Safecracker

دزد صندوق‌ باز كن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دزد صندوق‌ باز كن‌., ترجمه دزد صندوق‌ باز كن‌., کلمات شبیه دزد صندوق‌ باز كن‌.
دانلود فایل ها