ترجمه Safeguard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تامين‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امن‌ نگهداشتن‌.

Safeguard به چه معناست و Safeguard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Safeguard

تامين‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تامين‌ كردن‌, ترجمه تامين‌ كردن‌, کلمات شبیه تامين‌ كردن‌ , امن‌ نگهداشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها