ترجمه Sago در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پنير خرما. می باشد

Sago به چه معناست و Sago یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sago

پنير خرما. به خارجی , ریشه انگلیسی پنير خرما., ترجمه پنير خرما., کلمات شبیه پنير خرما.
دانلود فایل ها