ترجمه Sail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گسترده‌پرواز كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با ناز وعشوه‌ حركت‌ كردن‌.

Sail به چه معناست و Sail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sail

گسترده‌پرواز كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گسترده‌پرواز كردن‌, ترجمه گسترده‌پرواز كردن‌, کلمات شبیه گسترده‌پرواز كردن‌ , با ناز وعشوه‌ حركت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها