ترجمه Saint Bernard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سگ‌ راهنماي‌ كوهستان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوعي‌ سگ‌ بزرگ‌.

Saint Bernard به چه معناست و Saint Bernard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saint Bernard

سگ‌ راهنماي‌ كوهستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سگ‌ راهنماي‌ كوهستان‌, ترجمه سگ‌ راهنماي‌ كوهستان‌, کلمات شبیه سگ‌ راهنماي‌ كوهستان‌ , نوعي‌ سگ‌ بزرگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها