ترجمه Sainted در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقديس‌ شده‌. می باشد

Sainted به چه معناست و Sainted یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sainted

تقديس‌ شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تقديس‌ شده‌., ترجمه تقديس‌ شده‌., کلمات شبیه تقديس‌ شده‌.
دانلود فایل ها