ترجمه Salaried در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حقوق‌ بگير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارمند حقوق‌ بگير , در فارسی : داراي‌ حقوق‌.

Salaried به چه معناست و Salaried یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salaried

حقوق‌ بگير به خارجی , ریشه انگلیسی حقوق‌ بگير, ترجمه حقوق‌ بگير, کلمات شبیه حقوق‌ بگير , كارمند حقوق‌ بگير به لاتین , داراي‌ حقوق‌. به لاتین
دانلود فایل ها