ترجمه Salep در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (belas) (گ‌.ش‌.) سحلب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ثعلب‌.

Salep به چه معناست و Salep یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salep

(belas) (گ‌.ش‌.) سحلب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (belas) (گ‌.ش‌.) سحلب‌, ترجمه (belas) (گ‌.ش‌.) سحلب‌, کلمات شبیه (belas) (گ‌.ش‌.) سحلب‌ , ثعلب‌. به لاتین
دانلود فایل ها