ترجمه Salesclerk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فروشنده‌ مغازه‌. می باشد

Salesclerk به چه معناست و Salesclerk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salesclerk

فروشنده‌ مغازه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فروشنده‌ مغازه‌., ترجمه فروشنده‌ مغازه‌., کلمات شبیه فروشنده‌ مغازه‌.
دانلود فایل ها