ترجمه Salesman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فروشنده‌. می باشد

Salesman به چه معناست و Salesman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salesman

فروشنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فروشنده‌., ترجمه فروشنده‌., کلمات شبیه فروشنده‌.
دانلود فایل ها