ترجمه Salesroom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محل‌ فروش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فروشگاه‌.

Salesroom به چه معناست و Salesroom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salesroom

محل‌ فروش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محل‌ فروش‌, ترجمه محل‌ فروش‌, کلمات شبیه محل‌ فروش‌ , فروشگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها