ترجمه Salience در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ycneilas) برجستگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چابكي‌ درجست‌ وخيز , در فارسی : جلو امدگي‌

Salience به چه معناست و Salience یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salience

(ycneilas) برجستگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ycneilas) برجستگي‌, ترجمه (ycneilas) برجستگي‌, کلمات شبیه (ycneilas) برجستگي‌ , چابكي‌ درجست‌ وخيز به لاتین , جلو امدگي‌ به لاتین
دانلود فایل ها