ترجمه Saliency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برتري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نكته‌ برجسته‌ , در فارسی : موضوع‌ برجسته‌.

Saliency به چه معناست و Saliency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saliency

برتري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برتري‌, ترجمه برتري‌, کلمات شبیه برتري‌ , نكته‌ برجسته‌ به لاتین , موضوع‌ برجسته‌. به لاتین
دانلود فایل ها