ترجمه Salmagundi در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وبرهم‌. می باشد

Salmagundi به چه معناست و Salmagundi یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salmagundi

وبرهم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وبرهم‌., ترجمه وبرهم‌., کلمات شبیه وبرهم‌.
دانلود فایل ها