ترجمه Salpa در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خمره‌اي‌ شكل‌ اقيانوسي‌. می باشد

Salpa به چه معناست و Salpa یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salpa

خمره‌اي‌ شكل‌ اقيانوسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خمره‌اي‌ شكل‌ اقيانوسي‌., ترجمه خمره‌اي‌ شكل‌ اقيانوسي‌., کلمات شبیه خمره‌اي‌ شكل‌ اقيانوسي‌.
دانلود فایل ها