ترجمه Salt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمك‌ پاشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شور كردن‌.

Salt به چه معناست و Salt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salt

نمك‌ پاشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمك‌ پاشيدن‌, ترجمه نمك‌ پاشيدن‌, کلمات شبیه نمك‌ پاشيدن‌ , شور كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها