ترجمه Salt Away در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌(براي‌ حفظ‌ گوشت‌ وغيره‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اندوختن‌.

Salt Away به چه معناست و Salt Away یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salt Away

به‌(براي‌ حفظ‌ گوشت‌ وغيره‌) به خارجی , ریشه انگلیسی به‌(براي‌ حفظ‌ گوشت‌ وغيره‌), ترجمه به‌(براي‌ حفظ‌ گوشت‌ وغيره‌), کلمات شبیه به‌(براي‌ حفظ‌ گوشت‌ وغيره‌) , اندوختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها