ترجمه Salt Marsh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باتلاق‌ نمكزار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمكزار.

Salt Marsh به چه معناست و Salt Marsh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salt Marsh

باتلاق‌ نمكزار به خارجی , ریشه انگلیسی باتلاق‌ نمكزار, ترجمه باتلاق‌ نمكزار, کلمات شبیه باتلاق‌ نمكزار , نمكزار. به لاتین
دانلود فایل ها