ترجمه Saltatorial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrotatlas) رقصي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جست‌ وخيزي‌ , در فارسی : افتان‌ وخيزان‌.

Saltatorial به چه معناست و Saltatorial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saltatorial

(yrotatlas) رقصي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yrotatlas) رقصي‌, ترجمه (yrotatlas) رقصي‌, کلمات شبیه (yrotatlas) رقصي‌ , جست‌ وخيزي‌ به لاتین , افتان‌ وخيزان‌. به لاتین
دانلود فایل ها