ترجمه Saltern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارخانه‌ يا معدن‌ استخراج‌ نمك‌. می باشد

Saltern به چه معناست و Saltern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saltern

كارخانه‌ يا معدن‌ استخراج‌ نمك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كارخانه‌ يا معدن‌ استخراج‌ نمك‌., ترجمه كارخانه‌ يا معدن‌ استخراج‌ نمك‌., کلمات شبیه كارخانه‌ يا معدن‌ استخراج‌ نمك‌.
دانلود فایل ها