ترجمه Salvage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نابودي‌ نجات‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مصرف‌ مجدداشغال‌ وزائد هر چيز.

Salvage به چه معناست و Salvage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salvage

نابودي‌ نجات‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نابودي‌ نجات‌ دادن‌, ترجمه نابودي‌ نجات‌ دادن‌, کلمات شبیه نابودي‌ نجات‌ دادن‌ , مصرف‌ مجدداشغال‌ وزائد هر چيز. به لاتین
دانلود فایل ها