ترجمه Salve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضماد گذاشتن‌ , در فارسی : تسكين‌ دادن‌.

Salve به چه معناست و Salve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salve

دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دهنده‌, ترجمه دهنده‌, کلمات شبیه دهنده‌ , ضماد گذاشتن‌ به لاتین , تسكين‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها