ترجمه Samaria در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بفرمول‌ 3O 2ms. می باشد

Samaria به چه معناست و Samaria یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Samaria

بفرمول‌ 3O 2ms. به خارجی , ریشه انگلیسی بفرمول‌ 3O 2ms., ترجمه بفرمول‌ 3O 2ms., کلمات شبیه بفرمول‌ 3O 2ms.
دانلود فایل ها