ترجمه Samphire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) رازيانه‌ ابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاكله‌.

Samphire به چه معناست و Samphire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Samphire

(گ‌.ش‌.) رازيانه‌ ابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) رازيانه‌ ابي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) رازيانه‌ ابي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) رازيانه‌ ابي‌ , كاكله‌. به لاتین
دانلود فایل ها