ترجمه Sampler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمونه‌ بردار. می باشد

Sampler به چه معناست و Sampler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sampler

نمونه‌ بردار. به خارجی , ریشه انگلیسی نمونه‌ بردار., ترجمه نمونه‌ بردار., کلمات شبیه نمونه‌ بردار.
دانلود فایل ها