ترجمه Samplery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمونه‌ برداري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمونه‌ گيري‌.

Samplery به چه معناست و Samplery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Samplery

نمونه‌ برداري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمونه‌ برداري‌, ترجمه نمونه‌ برداري‌, کلمات شبیه نمونه‌ برداري‌ , نمونه‌ گيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها