ترجمه Sampling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمونه‌ گيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمونه‌ برداري‌ , در فارسی : مزه‌ كردن‌.

Sampling به چه معناست و Sampling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sampling

نمونه‌ گيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمونه‌ گيري‌, ترجمه نمونه‌ گيري‌, کلمات شبیه نمونه‌ گيري‌ , نمونه‌ برداري‌ به لاتین , مزه‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها