ترجمه Sanatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (evitanas) شفادهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علاج‌ كننده‌ بهبودي‌ دهنده‌.

Sanatory به چه معناست و Sanatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sanatory

(evitanas) شفادهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (evitanas) شفادهنده‌, ترجمه (evitanas) شفادهنده‌, کلمات شبیه (evitanas) شفادهنده‌ , علاج‌ كننده‌ بهبودي‌ دهنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها